Zvláštní povodeň

  • Povodeň způsobená umělými vlivy. Jedním z důvodů může být i havárie vodního díla. Rozeznávají se tři základní typy zvláštní povodně podle charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu vodního díla:
    a) narušení vzdouvacího tělesa (hráze) vodního díla,
    b) porucha hradicí konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (při neřízeném odtoku vody z nádrže),
    c) nouzové řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (mimořádné vypouštění vody z nádrže).
Nacházíte se: Pojmy > Zvláštní povodeň