Zdrž

  • Úsek toku (přirozeného a umělého), ve kterém se zadržuje voda pro dosažení požadovaného spádu nebo hloubky vody.

    Zdrž se dělí na:
    a) Jezovou zdrž – úsek toku nad jezem v dosahu vzdutí při hladině nejvyššího vzdutí, též prostor nad jezem zaplněný vodou při hladině nejvyššího vzdutí
    b) Plavební zdrž – úsek plavebního kanálu mezi dvěma plavebními stupni
    Zdrž na rozdíl od nádrže neslouží k hromadění vody pro její pozdější využití. K hospodaření s vodu v ní dochází pouze výjimečně a v malém rozsahu. Rozhodujícími parametry u zdrže jsou spád, hloubka vody a délka zdrže.
Nacházíte se: Pojmy > Zdrž