Závadné látky

  • Látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
Nacházíte se: Pojmy > Závadné látky