Záplavové území

  • Administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Jeho rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
Nacházíte se: Pojmy > Záplavové území