Vodovod

 • Provozně samostatný soubor staveb a zařízení, který zahrnuje vodovodní řady a vodárenské objekty. Těmi jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Součástí vodovodu není vlastní vodní zdroj (například vodní nádrž).

  Vodovody jsou:
  a) Soukromé – zásobuje jednu nebo více nemovitostí
  b) Veřejné – zásobuje větší počet domácností
  c) Skupinové – vodovod dodávající vodu spotřebištím umístěných na území několika správních obcí
  d) Oblastní – skupinový vodovod nebo soustava, zásobující území mimo rámec jednoho okresu
Nacházíte se: Pojmy > Vodovod