Vodohospodářská bilance

  • Porovnání požadavků na odběry povrchové i podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů. Srovnává se z hlediska množství, jakosti a ekologického stavu vody.
Nacházíte se: Pojmy > Vodohospodářská bilance