Vodní nádrž

  • a) Vodní útvar, vzniklý přirozenou nebo umělou akumulací vody.
    b) Prostor, vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrázováním části území. Je určený k akumulaci vody, k řízení odtoku a slouží tedy k hospodaření s vodou.
    Základními parametry vodní nádrže jsou objemy, zatopené plochy nádrže a rozsah kolísání hladiny nádrže při jejím provozu.
Nacházíte se: Pojmy > Vodní nádrž