Voda odpadní

  • Voda změněná použitím a/nebo odvedená do systému stokových sítí a kanalizačních přípojek. Též voda použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo prostředcích. Po použití má změněnou jakost (složení nebo teplotu). Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo skládek odpadu.
Nacházíte se: Pojmy > Voda odpadní