Vnitřní vody

  • Vody, které se vyskytují na území chráněném vodohospodářskými díly (hrázemi) před zaplavením za povodní a které nemohou při zvýšeném vodním stavu v recipientu odtékat přirozeným způsobem.
Nacházíte se: Pojmy > Vnitřní vody