Úpravy toků

  • Soubor opatření na vodních tocích, směřující ke zlepšení jejich funkcí a k ochraně před nežádoucími účinky vody ve volné krajině a v zástavbě. Jedná se o vodohospodářské, lesnické, popřípadě i jiné typy zásahů.
Nacházíte se: Pojmy > Úpravy toků