Stokování

  • Obor, který se zabývá navrhováním, výstavbou a provozem stokových sítí, kanalizačních přípojek a objektů na nich.
Nacházíte se: Pojmy > Stokování