Správa povodí

  • Správa významných vodních toků, některé činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v dané oblasti povodí a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Nacházíte se: Pojmy > Správa povodí