Průtok

  • Množství vody, která proteče určeným profilem za sekundu. Většinou se uvádí v m3 = 1000l. Dále objem nebo hmotnost specifikované substance, proteklé profilem za jednotku času, například průtok dnových splavenin.
Nacházíte se: Pojmy > Průtok