Přípravná povodňová opatření

 • Náleží sem:
  a) stanovení záplavových území,
  b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
  c) povodňové plány,
  d) povodňové prohlídky,
  e) příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
  f)  organizační a technická příprava,
  g) vytváření hmotných povodňových rezerv,
  h) příprava účastníků povodňové ochrany.
Nacházíte se: Pojmy > Přípravná povodňová opatření