Povodňový plán

  • Podrobné rozdělení úkolů jednotlivých orgánů, organizací a občanů při zajišťování ochrany před povodněmi.
    Má obvykle podobu dokumentu, který obsahuje zejména způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu či organizaci a přípravu zabezpečovacích prací.
Nacházíte se: Pojmy > Povodňový plán