Povodňové orgány

 • Zabezpečují řízení ochrany před povodněmi.
  V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:
  a) orgány obcí, a v hlavním městě Praze orgány městských částí,
  b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, a v hlavním městě Praze úřady městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy
  c) krajské úřady,
  d) Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra.
  Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
  a) povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí,
  b) povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,
  c) povodňové komise krajů,
  d) Ústřední povodňová komise.
Nacházíte se: Pojmy > Povodňové orgány