Povodí

  • Území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního toku.. Obvykle jde o soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru.
    Jinak též území vymezené rozvodnicí a odvodňované tokem k určitému profilu toku.
Nacházíte se: Pojmy > Povodí