Plány pro zvládání povodňových rizik

  • Součást plánování v oblasti vod zohledňující důležitá hlediska, jako jsou náklady a přínosy, rozsah a průběh povodní, retenční schopnosti záplavových území, cíle ochrany vod, hospodaření s půdou a s vodními zdroji, územní plánování, využití území, ochranu přírody, lodní dopravu a přístavní infrastrukturu.
Nacházíte se: Pojmy > Plány pro zvládání povodňových rizik