Plánování v oblasti vod

  • Soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát; je tvořeno Plánem hlavních povodí České republiky, plány oblastí povodí a programy opatření.
Nacházíte se: Pojmy > Plánování v oblasti vod