Opatření při nebezpečí povodně a za povodně

 • Náleží sem:
  a) činnost předpovědní povodňové služby,
  b) činnost hlásné povodňové služby,
  c) varování při nebezpečí povodně,
  d) zřízení a činnost hlídkové služby,
  e) vyklizení záplavových území,
  f)  řízené ovlivňování odtokových poměrů,
  g) povodňové zabezpečovací práce,
  h) povodňové záchranné práce,
  i)  zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.
Nacházíte se: Pojmy > Opatření při nebezpečí povodně a za povodně