Manipulace s vodou

  • Veškeré umělé zásahy cílevědomě ovlivňující průtoky, vodní stavy, a jakost vody v tocích a vodních nádržích. Jedná se například o plánovité plnění a vypouštění nádrží vodních děl, vzdouvání hladiny, odebírání a vypouštění vody apod.
Nacházíte se: Pojmy > Manipulace s vodou