Kanalizace

  • Provozně samostatný soubor staveb a zařízení. Zahrnuje kanalizační stoky k odvádění odpadních a srážkových vod, kanalizační objekty včetně čistíren odpadních vod i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Kanalizace je vodním dílem.
Nacházíte se: Pojmy > Kanalizace