Inundace

  • Zaplavení území, přilehlého k vodnímu toku, za povodně (jev). Inundační území je tak území zaplavované vodou při povodních.
Nacházíte se: Pojmy > Inundace