Hydrotechnika

  • Obor, který se zabývá technickou problematikou hospodaření s vodou ve vodních tocích a ve vodních nádržích. Dále se věnuje problémům ochrany před škodlivými účinky vody, využití toků a nádrží pro plavbu a využití vodní energie.
Nacházíte se: Pojmy > Hydrotechnika