Gabiony

  • Klece, válce, popř. jiné útvary naplněné kameny, betonem nebo kombinací písku a zeminy. Nejběžnější využití je pro stabilizaci břehů, koryt proti erozi. Dále se používají jako opěrné zdi, dočasná povodňová ochrana apod.
Nacházíte se: Pojmy > Gabiony