Flash flood

  • Povodeň charakteristická svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Často je nazývána také blesková či přívalová povodeň.
Nacházíte se: Pojmy > Flash flood