Charakteristiky průběhu povodně

 • Veličiny sloužící k hodnocení potenciálního povodňového nebezpečí a zranitelnosti území. Jsou to:
  a) parametry povodně (N-letost a hydrogram povodně),
  b) hloubka vody v záplavovém území,
  c) rychlosti proudění vody v záplavovém území,
  d) doba zaplavení,
  e) teplota vody,
  f)  koncentrace nebezpečných látek obsažených ve vodě,
  g) územní rozsah povodně.
Nacházíte se: Pojmy > Charakteristiky průběhu povodně