O projektu

Mikroprojekt nazvaný “Možnosti řešení povodňových situací v česko-slovenském příhraničí“ je čerpán z fondu mikroprojektů prostřednictvím operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Řešený mikroprojekt je zaměřený na všech 6 regionů, které tvoří česko-slovenské příhraničí. Jsou jimi Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský kraj v České republice a Trnavský, Trenčianský a Žilinský samosprávný kraj v Slovenské republice. Projekt je realizován ve spolupráce Regionální rozvojové agentury Východní Moravy a Trenčianské regionálné rozvojové agentúry.

Cílem projektu je:

  • Vytvořit ideální podmínky pro společná řešení v oblasti protipovodňové ochrany.
  • Zajistit dostupnost aktuálních informací o nejnovějších trendech v protipovodňové ochraně v celém cílovém území.
  • Zvýšit povědomí o informačních zdrojích, které v sousední zemi mapují povodňové situace.
  • Zajistit vhodné prostředí pro rozvoj nových možností společné přeshraniční protipovodňové ochrany.

Projekt také působí převážně formou osvěty, jejíž prostřednictvím zvýší informovanost o možnostech řešení protipovodňové ochrany nejen pro důležité protipovodňové orgány ale také obyvatelstvo.

Projekt je však především určen pro protipovodňové orgány, jako hasičské záchranné sbory, jednotlivé obce, správci vodních toků a další zřízené organizace, jejichž zástupci se zúčastní vzdělávacích workshopů a budou dále informováni prostřednictvím vzdělávacích publikací a nově vzniklého protipovodňového webového portálu z oblasti česko-slovenského příhraničí.

Nacházíte se: O projektu