Nápověda

 

Funkce mapy

Mapa poskytuje standartní funkce jako je přiblížení a oddálení mapy (zoom) pomocí tlačítek + a - a měřítkové škály, rovněž pomocí rolovacího kolečka myši a dvojklikem. Posunovat obsah mapy lze pomocí ovládacích šipek v levém horním rohu mapy, pomocí šipek na klávesnici a pomocí kliknutí levým tlačítkem do mapy a táhnutí požadovaným směrem.
 

Podkladové mapy

Jsou dány na výběr podkladové mapy Google Maps. Přednastavená je terénní mapa, ale lze ji změnit na leteckou mapu anebo na základní Google mapu. Změna se provádí vpravo nahoře.
 

Vrstvy

Kromě podkladových map, jsou dostupné i mapové vrstvy s body zájmu. Jejich zobrazení může uživatel změnit pomocí označení v menu nad mapou.
 

Dostupné jsou tyto vrstvy:

Kraje
ORP
Obce
Hladinoměry 
Srážkoměry 
Radarový odhad srážek a jeho animace, předpověď
 
Po kliknutí na konkrétní bod se zobrazí vyskakovací okno s detailnějšími informacemi o objektu:
Kraje: adresa krajského úřadu, kontakt, odkaz na webové stránky kraje a digitální povodňový plán;
 
ORP: adresa městského úřadu, kontakt, odkaz na webové stránky města a digitální povodňový plán;
 
Obce: adresa obecního/městského úřadu, kontakt, odkaz na webové stránky obce/města/městyse a digitální povodňový plán;
 
Srážkoměry: Mapa obsahuje srážkoměry provozované ČHMÚ s odkazem na aktuální úhrn srážek a srážkoměry provozované obcemi, v případě že jejich systém umožňuje digitální přenos dat, tak i odkaz na monitorovaná data.
 
Hladinoměry: Mapa obsahuje hlásné profily provozované ČHMÚ, podniky povodí, i jinými subjekty s odkazem na aktuální data.
 
Radarový odhad srážek: Po kliknutí se zobrazí aktuální grafický model srážek v časovém rozmezí 3,5 hodiny.
 
Předpověď počasí: Zobrazí aktuální předpověď počasí v zbrazeném území, po kliknutí zobrází předpověď na 5 dnů, stav srážek, teplotu vzduchu ve dne a v noci, vlhkost ovzduší i rychlost větru.
 
Pozn.:
Zobrazení vrstev může být omezeno zapnutím filtru na kraj, ORP, apod. V případě výběru podle řeky se zobrazí hlásné profily v příslušném povodí III. řádu. Např. v případě výběru řeky Sázavy se zobrazí i hladinoměry na jejich přítocích.
 
Nacházíte se: Nápověda